Vedení účetnictví

Možnosti vedení účetnictví

Mnohé společnosti hledají cestu ke snížení nákladů i v oblasti vedení účetnictví za podmínky zachování vysoké účetní odbornosti. Podívejte se, jak současnou účetní problematiku vidí účetní společnost s certifikací SOMMER ACCOUNTING, s.r.o.

Jak vybrat dodavatele služeb vedení účetnictví?

Na internetu lze narazit na nabídky typu: vedení účetnictví středních i velkých firem, bohaté zkušenosti, levnější než účetní kanceláře. Zde pozor – podezřele levné a mnohdy nezkušené účetní společnosti s omezenou nabídkou služeb při vedení účetnictví velkých firem obvykle selžou.

 

Bezproblémové vedení účetnictví (outsourcing) pro velké společnosti dokáže zajistit renomovaná účetní a poradenská firma, která nabízí nejen zpracování účetnictví, ale i komplexní poradenské a podpůrné služby.

Externí vedení účetnictví přináší spoustu výhod

Podstatou outsourcingu firemního účetnictví je využívání externích služeb buď formou externí (dodavatelské) spolupráce nebo formou supervize účetního oddělení, které si klient ponechává nebo které je mu vybudováno. 

Mezi hlavní cíle outsourcingu účetnictví patří zejména snížení nákladů spojených s pořízením IS, účetního softwaru či školením účetních a odsunutí vedlejších podnikových činností. To umožňuje lepší soustředění na hlavní předmět podnikání, jehož důsledek je zlepšení hospodářských výsledků.

Outsourcing účetnictví přináší další výhody: 

 • zjednodušení manažerské práce,
 • zeštíhlení organizační struktury,
 • udržení kvality či nahrazení účetní jednotky,
 • manažerské výstupy o aktuálním stavu hospodaření,
 • vyřešení problematiky vedení účetnictví napříč všemi obory. 

Úspory za externí vedení účetnictví lze vyčíslit v případě, že máte možnost porovnání nákladů na službu s náklady, které vynaložíte za vlastní správu účetnictví. Další důležitý faktor při výběru dodavatele je kvalitativní úroveň a komplexnost účetních služeb.

Modely externího vedení účetnictví

Každý jednotlivý model spolupráce má svoje přednosti pro specifickou skupinu odběratelů. 

 • EXTERNÍ ÚČETNICTVÍ – základní model externě vedeného účetnictví pro podnikatele a malé firmy, které chtějí dodávat účetní podklady v papírové formě.
 • EXTERNÍ ÚČETNICTVÍ+ – první stupeň externího vedení účetnictví pro středně velké firmy. Elektronický přenos informací a dokumentů probíhá pomocí e-mailu nebo přes Zákaznický portál.
 • SDÍLENÉ ÚČETNICTVÍ – komfortní model externího vedení účetnictví on-line pro větší firmy s terminálovým přístupem ke všem modulům (fakturace, objednávky a sklad). 

Pro určení vhodného modelu spolupráce je nutné realizovat individuální posouzení situace a potřeb klienta s ohledem na aktuální stav a velikost firmy.

Supervize účetnictví – konec vaší zodpovědnosti

Supervize účetnictví představuje odborný dohled hlavní účetní (supervizor) nad provozem vaší účtárny, který za vedení účetnictví přebírá zodpovědnost.

 • ÚČETNÍ SUPERVIZE – dokonale splňuje požadavky velkých společností na tok informací a rozsah poskytovaných služeb. Umožňuje plný on-line přístup managementu k aktuálním ekonomickým informacím 24/7.

Vedení účetnictví na klíč pro velké společnosti

Vzhledem k velkému množství účetních dokladů a zaměstnanců je nutné zabezpečit precizní vedení účetnictví s plnou podporou, poradenstvím a predikcí stavů. V případě vedení účetnictví pro velké firmy je třeba nejprve rozhodnout, zda bude vhodnější: 

V obou případech má management k dispozici například: 

 • aktuální ekonomické informace,
 • veškeré moduly informačního systému,
 • plný přístup 24/7 ke všem požadovaným agendám,
 • přehled o stavu závazků, pohledávek, hospodářském výsledku firmy.

Nadstandardní podpora firem

Podpůrné a poradenské služby dokáží firmě podstatně snížit provozní náklady a zpřehlednit interní procesy.

Poradenství pro podnikatele a management

Můžete využít mnoho typů poradenství: podnikatelské, manažerské, podnikové nebo dotační. Jeho obsahem může být poradenství strategie inovace, nastavení pracovní náplně a další: 

Podpůrné a doplňkové služby pro zajištění hladkého chodu firmy

Podpůrné služby jsou navrženy tak, že vám co možná nejvíce usnadní podnikání a ušetří čas na důležité koncepční rozhodování. 

Vzhledem k rozsahu a složitosti problematiky vedení účetnictví velkých firem jsou tvořeny veškeré účetní služby na míru a jsou plně podřízeny vašim požadavkům.

Chcete se dozvědět víc?

Požádejte o bližší informace prostřednictvím průvodce nebo kontaktuje poradce. Zařaďte se i vy mezi významné firmy, kterým vedení účetnictví již poskytujeme. 


SOMMER ACCOUNTING, s.r.o. – nadstandardní certifikované služby – personalistika, zpracování mezd, audity, ekonomické poradenství a vedení účetnictví pro celou Českou republiku.